Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp bị xử thế nào? | xây nhà ởVTC Now | Tại Quảng Ninh, những ngôi nhà vừa mới mọc lên đã bị tháo dỡ vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, người dân lại không nhận được thông báo gì về vấn đề này trước đó., xây nhà ở.

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://vitela.org/category/xay-dung

38 Comments

 1. Go Go December 4, 2019
 2. Go Go December 4, 2019
 3. nhan truong December 4, 2019
 4. Karel Nguyen December 4, 2019
 5. Tam Do van December 4, 2019
 6. an Le December 4, 2019
 7. Hóng ihihi TV December 4, 2019
 8. Hoangminh Pham December 4, 2019
 9. Lien nguyn Lien nguyen December 4, 2019
 10. Lien nguyn Lien nguyen December 4, 2019
 11. hai nguyen December 4, 2019
 12. Hoang ngoc Hoang December 4, 2019
 13. Cường Kiên December 4, 2019
 14. tysut hoang December 4, 2019
 15. Tuan Nguyen December 4, 2019
 16. Chien Vu December 4, 2019
 17. Thi Dinh December 4, 2019
 18. Bi Nguyen December 4, 2019
 19. Bfkgmh Nrkgng December 4, 2019
 20. Thái Lương December 4, 2019
 21. Liem Nguyen December 4, 2019
 22. Hằng Chiến December 4, 2019
 23. Hằng Chiến December 4, 2019
 24. Hằng Chiến December 4, 2019
 25. viet Nguyen December 4, 2019
 26. Hung Vu December 4, 2019
 27. sicop dinh December 4, 2019
 28. An Nguyễn December 4, 2019
 29. Vàng Lê Văn December 4, 2019
 30. Ban Tạ December 4, 2019
 31. Thiện Anh December 4, 2019
 32. Phong Do December 4, 2019
 33. Giang Buingoc December 4, 2019
 34. Tien Le December 4, 2019
 35. Mr - Nguyễn December 4, 2019
 36. Hien Nguyen December 4, 2019
 37. Hongcu Nguyen December 4, 2019
 38. Ngất Ngất December 4, 2019

Join The Discussion