VTC14_Người dân có thể làm chứng minh thư ngay tại nhà

April 3, 2020 by No Comments(Truyền hình VTC14) – Người dân có thể làm chứng minh thư ngay tại nhà: Những người mang bệnh nặng hay người già yếu, đi lại khó khăn tại thủ đô không…

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: http://vitela.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *