Unit 10: Write trang 93 SGK Tiếng Anh lớp 8 |HỌC247

April 4, 2020 by No Comments1. Từ vựng [00:47] 2. Giới thiệu yêu cầu bài [02:40] 3. Write Task 1 SGK [06:03] 4. Write Task 2 SGK [11:50] Cảm ơn các em đã xem Video hướng dẫn bài giảng …

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: http://vitela.org/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *