Tuần 39.6: Nâng hạng thị trường, Kết quả quý 3 và Kháng cự lớn 1080-1100

March 27, 2020 by No CommentsNgân hàng; Dầu khí; VN30 và các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh quý 3 tốt (Dệt may, Thủy sản..) vẫn là đầu tàu của thị trường.

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *