TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM & LUẬT PHÁP VN.chia sẻ của anh Tim Dondy Phú Cường vào trưa thứ bảy 16/11/2019Kênh TIẾNG NÓI CÔNG DÂN tổng hợp các người yêu nước VIỆT NAM toàn thế giới. Được phép đăng của chính blogger.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://vitela.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

2 Comments

  1. Sỹ Nguyễn Hồng November 30, 2019
  2. Thương Em November 30, 2019

Join The Discussion