Trồng hoa treo trên sân thượng nhà SG – Tháng 9 2015

February 15, 2020 by No CommentsTrồng các loại bông hoa dân dã như hoa 10 giờ các loại, hoa dừa cạn, hoa đông hầu vàng ( hoa dừa vàng ), sao nhái, hoa súng, hoa lục bình…

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *