Trồng cây mào gà Tết 2020Hôm nay tôi trồng cây mào gà Tết 2020l loại màu gà đuôi phụng sau khi đã gieo được 18 ngày trồng để có hoa chưng tết

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp : https://vitela.org/category/nong-nghiep

14 Comments

 1. Như Lý December 2, 2019
 2. Như Lý December 2, 2019
 3. Siêm Nguyễn Hoàng December 2, 2019
 4. Bích Nguyễn December 2, 2019
 5. Hoa Hoa December 2, 2019
 6. Tan Doan December 2, 2019
 7. Thanh Mỹ December 2, 2019
 8. Cuong Vu December 2, 2019
 9. Nhất Nguyễn December 2, 2019
 10. Vinh Hồng December 2, 2019
 11. NHẬT QUANG December 2, 2019
 12. Phuc Vo December 2, 2019
 13. Phuc Vo December 2, 2019
 14. Tan Thanh Ho December 2, 2019

Join The Discussion