Trang trại trồng cây độc lạ. Định hướng phát triển du lịch nông nghiệpTham quan mô hình và lên quy trình chăm sóc cho farm độc lạ. Liên hệ Nguyễn Minh Vịnh 0972455668

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp : https://vitela.org/category/nong-nghiep

4 Comments

  1. Lĩnh Anh November 30, 2019
  2. Kiều Anh November 30, 2019
  3. Huynh Ngô November 30, 2019
  4. Anhtuan Pham November 30, 2019

Join The Discussion