Tóm tắt Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (đề án 4889) của TP Hà Nội, giai đoạn 2019-2025

November 21, 2019 by No CommentsBài tham luận của ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa – Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại Hội thảo “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và chính sách thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp thủ đô”, ngày 29/10/2019 tại Hà Nội, do Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vitela.org/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *