Thẻ Visa của mình có chạm để thanh toán được không?

March 27, 2020 by No CommentsThẻ Visa của mình có chạm để thanh toán được không? Dễ biết lắm. Bạn chỉ cần tìm thấy biểu tượng thanh toán chạm hình cột sóng trên thẻ của mình.

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *