Sinh sản nhân tạo cá chạch đồng, hiệu quả không ngờ | VTC16

February 15, 2020 by No CommentsVTC16 | Thay vì để cá chạch đồng sinh sản tự nhiên, anh Nguyễn Mạnh Hùng, Nam Định lại sử dụng phương pháp sinh sản nhân tạo cá chạch đồng. Nhờ…

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *