Review siêu xe cần cẩu khổng lồ, xe khách, xe đua công thức 1.Comment xe bạn cần lắp trước để mình hướng dẫn nhé.
chiều mai mình sẽ tổng kết comment
link fan page :

Các bạn có thể vào đăng ký thành viên và post những sản phẩm mình đã lắp được lên đây nhé.

Cũng có thể đưa ra những yêu cầu hướng dẫn xe mình cần lắp để được hướng dẫn

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vitela.org/category/moi-truong

31 Comments

 1. Minh Đức chanel Assembly toys December 1, 2019
 2. Toàn Nguyễn đức December 1, 2019
 3. Vân Trần December 1, 2019
 4. Truc Nguyen December 1, 2019
 5. Rubik Cube December 1, 2019
 6. Thơ Hoài December 1, 2019
 7. Thao Thanh December 1, 2019
 8. Sáu Công Thị December 1, 2019
 9. Phuc Duc December 1, 2019
 10. Phuc Duc December 1, 2019
 11. Phuc Duc December 1, 2019
 12. Le Hoang My December 1, 2019
 13. minh long December 1, 2019
 14. Phú Vũ December 1, 2019
 15. Phuc Duc December 1, 2019
 16. Phuc Duc December 1, 2019
 17. Phuc Duc December 1, 2019
 18. Phuc Duc December 1, 2019
 19. Nam Đặng December 1, 2019
 20. quốc lê vlogs December 1, 2019
 21. Hiệp Trần December 1, 2019
 22. hoang Huynh December 1, 2019
 23. thanh bảo gamer December 1, 2019
 24. The Anh December 1, 2019
 25. Phuc Duc December 1, 2019
 26. Phuc Duc December 1, 2019
 27. Yến La December 1, 2019
 28. One Punch Man December 1, 2019
 29. Rubik Cube December 1, 2019
 30. Rubik Cube December 1, 2019
 31. My Xuyen December 1, 2019

Join The Discussion