Phỏng vấn Giáo sư Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN – Đại học Bretagne Sud | môi trường kinh doanh quốc tếHội thảo ICLIBED 2019 vinh dự có sự hiện diện và trình bày của giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Luật, Kinh tế phát triển & Kinh doanh quốc tế đến từ Đại học Bretagne Sud (Pháp) là GS. Anne-Sophie LAMBLIN-GOURDIN – Giáo sư Luật – Hiệu trưởng trường Luật, Kinh tế và Khoa học chính trị

Cùng nghe những chia sẻ của giáo sư về môi trường phát triển của TP Đà Nẵng cũng như môi trường học thuật của Trường Đại học Kinh tế; bên cạnh đó là những nhận định về chất lượng các đề tài của ICLIBED 2019 và sự hợp tác nghiên cứu giữa Trường Đại học Kinh tế với Đại học Bretagne Sud., môi trường kinh doanh quốc tế.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vitela.org/category/moi-truong

Join The Discussion