(PHÓNG SỰ) TRANG TRẠI HEO RỪNG HÀNG CHỤC TỈ ĐỒNG GIÚP LÀM GIÀU CHO NGƯỜI DÂN MIỀN TÂY(HEO RỪNG PHAN DINH) Phóng sự trên Tin tức Mê Kông ghi nhận về Hiệu quả và lợi ích mà trang trại heo rừng của anh Đoàn Phan Dinh mang lại cho người dân miền Tây. (Nguồn: Truyền hình Hậu Giang).

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://vitela.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

One Response

  1. Dinh Heo Rừng November 30, 2019

Join The Discussion