Nuôi cá bảy màu trong hồ xi măng trồng hoa súng, sen và ấu thái 2018 -2019 | cách nuôi cá bảy màu trong hồ xi măng

December 6, 2019 by 1 CommentNuôi cá bảy màu
Nuôi cá trân châu
Nuôi cá mún
Nuôi cá bảy màu trong chậu xi măng trồng hoa súng, trồng sen và trồng cây ấu thái
#guppy #angelfish #xiphophorus #mollyfish #platyfish #nymphaea #waterlilycare #waterlily #waterlilies #mosaicplant #ốctáo #fishchannel #waterplant #nuoicahoximang #nuoicahothuysinh #hoasungvaca
#lotus #tronghoasung #tronghoasen #hardywaterlily #tropicalwaterlily #howtogrowwaterlily #howtogrowlotus #fertilizer #soil #pot #freshwaterplant #tetrafish #redeyetetra #ballonredeyetetra

Follow/ Đăng ký kênh :
Cách trồng hoa súng, sen:
Cách trồng ấu thái:
DUY’S EXP: , cách nuôi cá bảy màu trong hồ xi măng.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp : https://vitela.org/category/nong-nghiep

One Reply to “Nuôi cá bảy màu trong hồ xi măng trồng hoa súng, sen và ấu thái 2018 -2019 | cách nuôi cá bảy màu trong hồ xi măng”

  1. Nghi Tạ says:

    Bạn cho mình hỏi ấu thái mua ở đâu đc ko

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *