NGÀY PHÁP LUẬT 9/11/2019“ TÍCH CỰC TÌM HIỂU PHÁP LUẬT, NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI CÔNG DÂN “
Ban Giám Hiệu Trường THCS, THPT Duy Tân phối hợp với Viện Khoa Học Pháp Lý & Kinh doanh Quốc Tế thường xuyên tổ chức các hoạt động tìm hiểu và tuyên truyền pháp luật đến toàn thể học sinh cùng Thầy Cô và các cán bộ trong nhà trường nhằm đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành luật pháp nhà nước.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://vitela.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Join The Discussion