[Mr Tưởng 3] Quan sát lệnh MTXMTX về và hướng dẫn chuyển BTC để đi lệnh mớiHướng dẫn cách quan sát lệnh BTCMTX về và hướng dẫn cách đặt lệnh mới cho người mới tham gia.

1. Xem kết thúc lệnh.
2. Hướng dẫn cách chuyển BTC lên MTX để đi lệnh mới.
3. Hướng dẫn đặt lệnh.

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://vitela.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Join The Discussion