MinhPhuc #17 Hội Thi Trời Trang Xanh Vì Môi Trường | môi trường trong lànhMinh Phúc Channel

Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Mail: leminhphuckg@gmail.com
0975.302.315 – 0919.822.772

#vimoitruong
#thithoitrang
#hoandoigioitinh
#sinhnhatcongty
#cuoirotrang, môi trường trong lành.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vitela.org/category/moi-truong

Join The Discussion