Máy xúc cẩu CAT siêu to khổng lồ múc đá trong công trường (Excavators) | Văn Tiến Bình

March 26, 2020 by No CommentsĐây là video mô tả quá trình làm việc của máy xúc trong công trường và trong công việc hàng ngày. Khi xem video các bạn sẽ được tìm hiểu về máy xúc…

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *