Máy đánh lắng bể phốt lâu trong nhiều năm Hút sạch 100% | công ty cổ phần công nghệ môi trường envico

December 4, 2019 by No CommentsCty CP vệ sinh môi trường Tấn Phát sử dụng máy đánh tan chất tải trong bể phốt được lắng đọng lâu ngày. Bình thường các xe hút bể phốt không thể hút hết được chất thải này. Vừa bơm nước máy vừa đánh tan chất thải, máy bơm bể phốt liên tục hút hết.
Xem chi tiết tại Website chính thức:
Hotline: 0912.618836, công ty cổ phần công nghệ môi trường envico.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vitela.org/category/moi-truong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *