hướng dẫn sửa đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 9 thcs nguyễn du quận 1 tphcm 2018 – 2019 | viết phương trình hóa học lớp 9

December 5, 2019 by No Comments#emilychemistryaerobic
Câu 1. (3đ) Viết phương trình hóa học cho chuổi phản ứng sau:
Cu  CuCl2  KCl  KNO3  O2  SO3  BaSO4
Câu 2. (1đ) Để mạ một kim loại thì người ta cho kim loại đó vào dung dịch muối của kim loại yếu hơn. Vậy em hãy chọn 2 kim loại khác nhau để mạ cây đinh sắt, viết phương trình hóa học minh họa cho sự chọn lựa đó.
Facebook
Blogger: , viết phương trình hóa học lớp 9.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vitela.org/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *