HÀI KỊCH: CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | tiểu phẩm về bảo vệ môi trườngĐây là hài kịch trong buổi ngoại khóa tuyên truyền bảo vệ môi trường của HS trường DTNT Phúc Yên vào 25/11/2019, tiểu phẩm về bảo vệ môi trường.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vitela.org/category/moi-truong

Join The Discussion