GS.TS Nguyễn Thơ thăm cây tiêu bị chết chậm được phục hồi bằng phân Vinaxanh Ocewa

March 27, 2020 by No CommentsHotline tư vấn về sản phẩm 012.6464.1218 – Phân bón sinh học giúp phục hồi cây suy yếu, tăng cường sức đề kháng cho cây. – Phân bón sinh học giúp phòng.

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *