[EVNICT – FMISMMIS – CM – Cash Management ] Bài 2: Các chức năng chính của phân hệ CM

March 27, 2020 by No CommentsKênh youtube thử nghiệm đào tạo Online của dự án FMIS/MMIS Hệ thống FMIS/MMIS là chương trình phần mềm quản lý tài chính, kế toán và quản lý vật tư…

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/van-tai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *