Đốt Tổ Ong vò Vẽ ,Lúc ban ngày Cái Kết Tổ Ong Bị cháy hết,Thanh Hoai KG | sinh vật và môi trường

December 4, 2019 by 4 CommentsTổ Ong vò vẽ đong trên cây dừa Ở ven đường .rất nguy hiểm cho Mọi người đi qua lại nên phải đốt .Ong vò vẽ là sinh vật có lợi cho môi trường.cân bằng sinh thái ,thụ phấn cho hoa…chúng ta cần bảo vệ nhưng tuyệt đối tránh xa chúng .vì tự vệ nên chúng phải đánh Đốt. Tổ Ong vò Vẽ ,Lúc ban ngày Cái Kết Tổ Ong Bị cháy hết ,Thanh Hoài KG sẽ cập nhật nhiều video .Bảo vệ động vật và môi trường. giải trí độc và lạ.Về con người .săn bắt và hái lượm. Sinh vật. Đồ vật. Võ thuật …để phục vụ nhu cầu giải #UCjIzUpi4VBlK2Ob9q-LcrJw?view_as=subscriber
* Thanh Hoai KG will update many videos. Animal and environmental protection. poisonous and strange entertainment. About people, objects, hunting and gathering. Creature. Items. Martial arts … to serve entertainment need
_ Hãy Đăng ký( subscribe) Để cập nhật nhiêu video mới nhất
_ Please Register (subscribe) To update the latest videos
_

_ Facebook;
_Twitter;, sinh vật và môi trường.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vitela.org/category/moi-truong

4 Replies to “Đốt Tổ Ong vò Vẽ ,Lúc ban ngày Cái Kết Tổ Ong Bị cháy hết,Thanh Hoai KG | sinh vật và môi trường”

  1. RPhone says:

    Để an toàn cho những người qua lại và xung quanh nên phải đốt tổ ông…. nhưng thấy cũng tội cho chúng

  2. Luôn Le says:

    Bắt ông kiểu này giúp đỡ mọi người . nhưng đừng đốt cháy chết con ong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *