Dòng lan của Thái Dễ Trồng và Dễ Hoa đã có hàng trở lại. [ Mai Huy ]

March 26, 2020 by No CommentsCây của Thái lan lai tạo nên cực kỳ dễ trồng và dễ hoa. Hoa và cây vẫn giống như cây rừng, không khác gì. Vẫn giử nguyên vẻ đẹp và cấu trúc đặc…

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *