Diêu Trì Kim Mẫu | Chơn lý Giải thoát | Mẫu hạ trần cứu độ | Ai có Duyên nên nghe 1 lần trong đời

December 1, 2019 by 6 CommentsDiêu Trì Kim Mẫu | Chơn lý Giải thoát | Mẫu hạ trần cứu độ Chúng Sinh | có Duyên nghe 1 lần trong đời. Khi xem nếu có thể đừng quên like và đăng ký xem kênh bạn nhé.
CHO RỒI CÒN ĐÓ CÓ MẤT ĐÂU – VUN BỒI CÔNG ĐỨC CŨNG THÂU VỀ MÌNH. Nam mô A Di Đà Phật
LINH TẢI KINH ĐỊA MẪU:
Lời kinh như lời người mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh để quay về quê xưa chốn cũ Mẹ đang chờ.

Từ Khí Hỗn Nguyên vô cực sinh ra Tam Thanh, rồi phân ra Ngũ Đế và Vạn Vật! Cơ thiên lý màn 3 tam tào phổ độ chúng sanh thu gom nguyên linh về trời! Lão Mẫu trông ngóng khắp chúng sanh mau mau tu hành tam công tứ lượng, phước huệ song tu hầu phụng sự chúng sanh để công thành quả mãn về trời vô cực!
================================
BÀI KHẤN LỄ THÁNH MẪU phù hộ độ trì

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

Kính lạy: ……………………………………………………………………………………………………..
– Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
– Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.
– Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.
– Đức đệ tam thủy phủ, Lân nữ công chúa.
– Đức đệ tứ khâm sai Thánh mẫu, tứ vi chầu bà, năm tòa quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Tín chủ con là: ……………………………………………………………………………………………..
Ngụ tại: ………………………………………………………………………………………………………

Cùng toàn thể gia đình đến nơi điện (phủ, đền) ……………………….. chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương ủng hộ, khiến cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn, điều lành thường tới, điềm dữ lánh xa, hết tai ương bệnh tật trong nhà, hưởng thịnh vượng an lành mãi mãi. Tài như nước đến, lộc tựa mây về, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có phúc lành tiếp ứng.

Lại xin: Thể đức hiếu sinh, rủ lòng cứu độ, khiến chúng con như ý sở cầu, cho hương tử lòng tâm sở nguyện.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
================================================
Nhân duyên chúng sanh quá sâu dày trầm luân ba nẻo sáu đường biết khi nào mới giải thoát sanh tử luân hồi

Kênh tổng hợp triết lý tinh hoa phật pháp và các tôn giáo khác nhằm hỗ trợ giúp đỡ mọi người thức tỉnh, Kiến Hoa Khai Ngộ, trọn một đời tu hành thành Chánh Đẳng Chánh Giác

Nam mô vô thượng hư không Địa Mẫu bảo mạng con thơ
NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ ĐỊA MẪU ĐẠI TỪ TÔN

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vitela.org/category/giao-duc

6 Replies to “Diêu Trì Kim Mẫu | Chơn lý Giải thoát | Mẫu hạ trần cứu độ | Ai có Duyên nên nghe 1 lần trong đời”

 1. Ah Ah says:

  Bat bầu nhan lễnghĩa tri tin liem sĩ 8 mon bau ai co tam linh giữ đuoc la gap mầu than chao

 2. Ah Ah says:

  Nam mo ngoc đe đai thien ton dieu tri phat mầu vo cuc đai tu ton than chao

 3. Ah Ah says:

  Đia mẩu va đầng chi tôn vân chuyển cang muộn bat quầi. Ngữ hầnh khong ai biet

 4. Ah Ah says:

  Thanhkyou bai hay nam mo đia mâu duong sinh bầo mang chung sinh

 5. Nam mô dieu tri kim mâu mẹ ơi con ráng tu trả hiếu mẹ cha nam mô ngọc vang thương đê v ô cục đại tư tôn .1 kép này thôi con nguyên tu hành đê trở về

 6. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu?Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu?Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu ?Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu ?Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *