Địa Mẫu Diệu Kinh – Ai Có Duyên Nghe Kinh Này Phật Mẫu Phù Hộ Che Chở Được Bình An, Hạnh PhúcĐịa Mẫu Diệu Kinh – Ai Có Duyên Nghe Kinh Này Phật Mẫu Phù Hộ Che Chở Được Bình An, Hạnh Phúc. Khi xem nếu có thể đừng quên like và đăng ký xem kênh bạn nhé. CHO RỒI CÒN ĐÓ CÓ MẤT ĐÂU – VUN BỒI CÔNG ĐỨC CŨNG THÂU VỀ MÌNH. Nam mô A Di Đà Phật.
LINH TẢI KINH ĐỊA MẪU:
Lời kinh như lời người mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh để quay về quê xưa chốn cũ Mẹ đang chờ. Lời kêu gọi thống thiết của Mẹ

Từ Khí Hỗn Nguyên vô cực sinh ra Tam Thanh, rồi phân ra Ngũ Đế và Vạn Vật! Cơ thiên lý màn 3 tam tào phổ độ chúng sanh thu gom nguyên linh về trời! Lão Mẫu trông ngóng khắp chúng sanh mau mau tu hành tam công tứ lượng, phước huệ song tu hầu phụng sự chúng sanh để công thành quả mãn về trời vô cực!
================================
BÀI KHẤN LỄ THÁNH MẪU phù hộ độ trì

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

Kính lạy: ……………………………………………………………………………………………………..
– Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
– Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.
– Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.
– Đức đệ tam thủy phủ, Lân nữ công chúa.
– Đức đệ tứ khâm sai Thánh mẫu, tứ vi chầu bà, năm tòa quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Tín chủ con là: ……………………………………………………………………………………………..
Ngụ tại: ………………………………………………………………………………………………………

Cùng toàn thể gia đình đến nơi điện (phủ, đền) ……………………….. chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương ủng hộ, khiến cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn, điều lành thường tới, điềm dữ lánh xa, hết tai ương bệnh tật trong nhà, hưởng thịnh vượng an lành mãi mãi. Tài như nước đến, lộc tựa mây về, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có phúc lành tiếp ứng.

Lại xin: Thể đức hiếu sinh, rủ lòng cứu độ, khiến chúng con như ý sở cầu, cho hương tử lòng tâm sở nguyện.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
================================================
Nhân duyên chúng sanh quá sâu dày trầm luân ba nẻo sáu đường biết khi nào mới giải thoát sanh tử luân hồi

Kênh tổng hợp triết lý tinh hoa phật pháp và các tôn giáo khác nhằm hỗ trợ giúp đỡ mọi người thức tỉnh, Kiến Hoa Khai Ngộ, trọn một đời tu hành thành Chánh Đẳng Chánh Giác

Nam mô vô thượng hư không Địa Mẫu bảo mạng con thơ
NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ ĐỊA MẪU ĐẠI TỪ TÔN

LINH TẢI KINH ĐỊA MẪU:

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://vitela.org/category/cong-nghiep

23 Comments

 1. Thai Duy Nguyen December 1, 2019
 2. Thanh Tuan Le December 1, 2019
 3. Quoc Viet Trân December 1, 2019
 4. thien ha December 1, 2019
 5. Anh Tuan December 1, 2019
 6. Lien Bich December 1, 2019
 7. dat nguyen December 1, 2019
 8. Phuong Nguyen December 1, 2019
 9. Đào Trần December 1, 2019
 10. Dung Kim December 1, 2019
 11. Chon Tran December 1, 2019
 12. Tú Vũ December 1, 2019
 13. Tien Ngohoangtien December 1, 2019
 14. Lâm Trang December 1, 2019
 15. Thao Thao December 1, 2019
 16. Hạnh Nguyễn December 1, 2019
 17. Dung Vũ Thị December 1, 2019
 18. Nhi Le December 1, 2019
 19. Nhân2 Nguyễn December 1, 2019
 20. Hoang Trung December 1, 2019
 21. hoa mai December 1, 2019
 22. Bạch Yến Phan Thị December 1, 2019
 23. Dung Thanh December 1, 2019

Join The Discussion