Đất nông nghiệp bỏ hoang có bị thu hồi hay không I Phạm Văn Nam

November 14, 2019 by No CommentsĐất nông nghiệp bỏ hoang có bị thu hồi hay không ? Theo điều 64 luật đất đai năm 2013 quy định về các loại đất sẽ bị thu hồi khi bị vi phạm một…

Xem thêm các bài viết Xây Dựng: https://vitela.org/category/xay-dung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *