Cùng Hợp Trí phòng trừ vàng lá thối rễVàng lá thối rễ hay thối rễ tóp cành là một trong những bệnh hại nghiêm trọng trên cây sầu riêng, cây có múi, cây thanh long gây thiệt hại kinh tế, khiến bà con lo lắng. Để xử lí hiệu quả bệnh vàng lá thối rễ, cần phải áp dụng các biện pháp tổng hợp trong đó có biện pháp can thiệp bằng thuốc hóa học để phòng trừ các tác nhân từ nấm. Hợp Trí giới thiệu bộ sản phẩm Eddy và Hợp Trí Super Humic giúp phòng trị vàng lá thối rễ.

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp : https://vitela.org/category/nong-nghiep

Join The Discussion