CTY TNHH A&J _ Kéo Cuộc Đình Công | công nhân đình côngCTY TNHH A&J _ Kéo Cuộc Đình Công

Theo thông tin được biết là cty này đã thành lập vào năm 2017 nhưng đã chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2019 đầu tháng 10 / 2019 cty đã nâng lương cho công nhân với hinh thức xếp loại ABC nhưng xưởng có xưởng thì không nên công nhân đả đình công, công nhân đình công.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://vitela.org/category/cong-nghiep

Join The Discussion