Cty Lợi tín hàng nghìn công nhân tiếp tục đình công ! | công nhân đình cônghàng nghìn công nhân cty giày da lợi tín đình công vì lo ngại môi trường làm việc không đảm bảo sức khoẻ..!, công nhân đình công.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://vitela.org/category/cong-nghiep

Join The Discussion