Công việc của người việt tại xưởng cơ khí ở Nhật bản-Hàn mig hàng nghìn chiếc ống nặng 24 tấnCông việc của người việt tại xưởng cơ khí ở Nhật bản-Hàn mig hàng nghìn chiếc ống nặng 24 tấn
#cuocsongonhatban
#hànmig
#welding

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://vitela.org/category/cong-nghiep

2 Comments

  1. Anh Văn Nguyễn December 1, 2019
  2. tân Nguyễnvăn December 1, 2019

Join The Discussion