Cơ cấu hạ sản phẩm đã xếp chồng | iCAD SX DesignCơ cấu hạ sản phẩm đã xếp chồng

– Mục đích: Hạ từng hộp sản phẩm đã được xếp chồng xuống dây chuyền để thực hiện các công việc tiếp theo
– Giải pháp: Dùng 2 Cylinder để đỡ chồng hộp sản phẩm, dùng 1 Cylinder kết với với Motor để hạ sản phẩm xuống dây chuyền

#iCADSXDesign
——————————————————————————————–
SĐT: 0965 480 789
Email: hungtrancaddesign@gmail.com
Facebook:
——————————————————————————————–
Tham gia vào nhóm “iCAD SX Vietnam” để:
– Cùng chia sẻ kiến thức và cùng nhau học iCAD SX
– Download tài liệu iCAD SX Tutorial bản dịch Tiếng Việt

——————————————————————————————–

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://vitela.org/category/cong-nghiep

Join The Discussion