chuỗi phản ứng metan (1)

February 15, 2020 by No CommentsCH4 là một chất khí không màu, có phản ứng đặc trưng là phản ứng thế và phản ứng cracking.

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *