Chung tay bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa! Bộ sưu tập của TH Đông La. | thuyết trình thời trang vì môi trường, thuyết trình thời trang vì môi trường.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vitela.org/category/moi-truong

One Response

  1. Vui Là Chính December 4, 2019

Join The Discussion