Chọc dịch màng ngoài tim [Video Tim mạch]

November 15, 2019 by No CommentsChọc dịch màng ngoài tim
Ths.BS. Đinh Huỳnh Linh
Viện Tim mạch Quốc gia
Bộ môn tim mạch, Đại học Y Hà Nội

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vitela.org/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *