Chia sẽ kinh nghiệm,nghề trồng rau. Xuống 1 lần thu hoạch cả năm,trồng rau thơm đỉnh caoThí nghiệm từ góc rau già & chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật làm rau thơm ăn lâu có 1 không 2

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp : https://vitela.org/category/nong-nghiep

Join The Discussion