Chậu rồng xưa(gốm biên hoà) châu cây mai(lai thiêu)/0972666608

March 27, 2020 by No CommentsChậu rồng.chậu cây mai.chậu mai hạt..chậu xưa lâu năm. Hàng lành tích không nứt không mẻ.kích thước chậu từ 40-70cm Dc: vườn mai trung nghĩa.235khom …

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vitela.org/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *