Cân bằng nhanh phản ứng oxi hóa – khử Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NH3 + H2O | công thức hóa học lớp 10 cơ bản

December 6, 2019 by 1 CommentHÓA HỌC LỚP 10 : Cân bằng nhanh phản ứng oxi hóa – khử
Cân bằng các phương trình phản ứng : Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NH3 + H2O, công thức hóa học lớp 10 cơ bản.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://vitela.org/category/giao-duc

One Reply to “Cân bằng nhanh phản ứng oxi hóa – khử Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NH3 + H2O | công thức hóa học lớp 10 cơ bản”

  1. Trieu Quangxuyen says:

    thầy cho tui hỏi nồi đồng khi đun bằng dơm. củi. than lâu ngày sẽ tạo ra phản ứng gì vậy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *