CÁCH VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA KHU ĐẤT BẰNG CÁCH KẾT HỢP NHIỀU TỌA ĐỘ GÓC RANH- VẼ HỢP THỬA ĐẤT

March 29, 2020 by No Comments



Hướng dẫn các bạn vẽ mặt bằng tổng thể của khu đất khi có trong tay các bảng tọa độ gốc ranh từ các sổ đất, cách vẽ hộp thửa đất, vẽ…

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: http://vitela.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *