Editor: Phạm Minh Quang Script + Sub Anh + Việt: Trần Đức Hiếu , Ngô Ngọc Phương Uyên Link to Read More

#SonTungMTP #HayTraoChoAnh #MBBank #mtpgreatskyfamily #mtpentertainment SƠN TÙNG M-TP | HÃY TRAO CHO ANH | STAGE VERSION | SHOW KÍN MBBANK Read More