(1)Hướng dẫn từng công đoạn hoàn tất quạt TC Your' Fan TC30Cắt tấm hông dài 930 mm, tuyệt đối phải ke ,

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://vitela.org/category/cong-nghiep

Join The Discussion