11 điều nên biết về luật COPPA với các YoutuberKhông làm các kênh về kid hoặc các video có trẻ em thì chỉ cần tích trong mục cài đặt kênh là nội dung không dành cho trẻ em là ok. Mình không làm kênh liên quan đến trẻ em nên cũng không quan tâm đến điều luật này lắm.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://vitela.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

One Response

  1. đếʉ Sєиραι `ღ ́-NXI :3 December 1, 2019

Join The Discussion