11/3 – Bài dự thi vòng sơ loại cuộc thi thuyết trình về chủ đề “Chống rác thải nhựa” | bài thuyết trinh về môi trường

December 4, 2019 by 1 Comment, bài thuyết trinh về môi trường.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://vitela.org/category/moi-truong

One Reply to “11/3 – Bài dự thi vòng sơ loại cuộc thi thuyết trình về chủ đề “Chống rác thải nhựa” | bài thuyết trinh về môi trường”

  1. Cẩm oanh Phạm thị says:

    Hay ! C muốn xin cái dàn bài của e được không. .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *