Nuôi thâm canh cá Rô phi ứng dụng công nghệ Biofloc

April 25, 2020 by No CommentsCông ty đông bắc đã làm chủ công nghệ Biofloc của ISRAEL trong Nuôi thâm canh cá Rô phi năng suất trên 100 tấn/Ha, thời gian nuôi 6 tháng. Nhận Chuyển …

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: http://vitela.org/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *