Lạm quyền, xử phạt hành chính Đan sĩ Đan viện Thiên An trái pháp luật

April 25, 2020 by No CommentsChuyện vắn-Chuyện dài: Giới chức Quảng Trị lạm quyền, xử phạt hành chính Đan sĩ Linh mục Đan viện Thiên An trái pháp luật, ngày 28.07.2016.

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: http://vitela.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *