Học Công nghệ thông tin có cần tiếng Anh? Học SONG ngành như thế nào?

April 25, 2020 by No CommentsNgành Hệ thống thông tin quản lý có 2 chuyên ngành: + Chuyên ngành Hệ thống thông tin Kế toán; + Chuyên ngành Tin học quản lý …

Nguồn: https://vitela.org/

Xem thêm bài viết khác: http://vitela.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *